Historie společnosti

Naše společnost vznikla v roce 1994 jako skupina konstruktérů, programátorů a vývojových pracovníků v oblasti elektronického řízení technologických procesů a jednoúčelových strojů. S potřebou centrálního sběru a ukládání dat, vzdáleného dohledu a vzájemné komunikace jednotlivých technologických celků se záhy společnost rozrostla o IT oddělení a divizi datových sítí a komunikací, především pak vláknové optiky a vysokorychlostního ethernetu. V těchto oblastech disponujeme nejmodernější instalační, měřící a diagnostickou technikou.