Instalace FVE o výkonu 19,8 kWp v areálu společnosti Easy Control Morava spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004545

Popis projektu:

Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Easy Control Morava spol. s r.o., konkrétně na stavbách ubytovacího zařízení, o výkonu 19,8 kWp bez akumulace energie.
Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:

Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie  – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

Image